از تاریخ
 تا تاریخ
 
نگاهی به نمایش «دیوان غربی شرقی» به کارگردانی محسن حسینی

تئاتر بینافرهنگی و ابهامات و ضرورت‌های اجرایی آن
نگاهی به نمایش «دیوان غربی شرقی» به کارگردانی محسن حسینی

تئاتر بینافرهنگی و ابهامات و ضرورت‌های اجرایی آن

نمایش کلاژی‌ست از مهارت‌های مختلف اجرایی بر صحنه که بر بسترهای مختلف فرهنگی و حتی رسانه‌ای ارائه می‌شود. بر اساس ذات و هدف نهایی این نمایش، گاهی نیز امر زبانی ...

نگاهی به «من ـ مده‌آ» به کارگردانی سالومه یوگلیدزه

برآمدن تناقضات درون؛ زنانگی‌های امر تراژیک
نگاهی به «من ـ مده‌آ» به کارگردانی سالومه یوگلیدزه

برآمدن تناقضات درون؛ زنانگی‌های امر تراژیک

«من-مده‌آ» فضای نمایش را در یک آشپزخانه به تصویر می‌کشد. زن‌ها آشپزی می‌کنند، سبزی پاک می‌کنند، رخت می‌شویند، تلویزیون نگاه می‌کنند و آواز می‌خوانند و غیره. ...