از تاریخ
 تا تاریخ
 
پیشنهادهای هفته 9

لانچر 5، شپش، و جتسیمانی
پیشنهادهای هفته 9

لانچر 5، شپش، و جتسیمانی

ایران تئاتر- رضا آشفته: پیشنهاد دادن با نقد کردن یک اثر نمایشی خیلی متفاوت است؛ من در اینجا هدف ام شناساندن کارهای تئاتری برای مخاطب تان متنوعی است که شاید برخی با این پیشنهادها موافق و یا مخالف باشند بنابراین از همان سر سطر و دیباچه معرفی اثر دارم گرایش های تماشاگران را به ...

پیشنهاد هفته 8

پستچی پابلونرودا، عصر متوسط ها و اژدهای طلایی
پیشنهاد هفته 8

پستچی پابلونرودا، عصر متوسط ها و اژدهای طلایی

ایران تئاتر- رضا آشفته: این هفته سه متن نمایشی را به شما می شناسانم که در فضاهای خارج از ایران می گذرند و دو تایش نویسنده اش خارجی اند و یکی اش هم ایرانی است اما بنابر ضرورت های لازم به ناچار در فضای خارجی حرف و حدیث ناگفته اش را ابراز کرده است.

پیشنهادهای هفته 7

در میان آبها، این یک اعتراف است، و مغازۀ خودکشی
پیشنهادهای هفته 7

در میان آبها، این یک اعتراف است، و مغازۀ خودکشی

ایران تئاتر- رضا آشفته: این هفته سه اثر نمایشی را  دارم به مخاطبان تئاتر پیشنهاد می کنم که در آنها مسالۀ بی هویتی و افسردگی و شاید از همه مهمتر خودکشی برای گریز از این عوارض بنیادین مورد بررسی واقع شده است.

پیشنهادهای هفته

نان، مختلف الاضلاع و یک زن و یک مرد
پیشنهادهای هفته

نان، مختلف الاضلاع و یک زن و یک مرد

ایران تئاتر- رضا آشفته: این هفته دارم از سه نمایش نام می برم که به درستی در القای ژانر طنز و کمدی کوشیده اند و هر کدام به گونۀ خود سیک و شیوه متفاوت اما درست و درمانی را برای رویارویی با مخاطبانشان در نظر گرفته اند. نان یک طنز و کاریکاتور غریب است که ما را دچار تصاویر موثر برای ...