از تاریخ
 تا تاریخ
 
نقد نمایش زنانیکه به بزها خیره شده اند با طراحی٫ نویسندگی وکارگردانی ایوب آقاخانی

گذر از رئالیسم در بازشناخت ارتباط از دست رفته
نقد نمایش زنانیکه به بزها خیره شده اند با طراحی٫ نویسندگی وکارگردانی ایوب آقاخانی

گذر از رئالیسم در بازشناخت ارتباط از دست رفته

سید علی تدین صدوقی:نمایش زنانیکه به بزها خیره شده اند به نویسندگی وکارگردانی ایوب اقاخانی درتماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه است . نمایش به موقعیت زنانی می پردازد که ...

بررسی نمایش «سپنج رنج و شکنج فرخنده» به کارگردانی شهرام گیل‌آبادی

   یک «درام اشتراکی» نو و تجربی
بررسی نمایش «سپنج رنج و شکنج فرخنده» به کارگردانی شهرام گیل‌آبادی

   یک «درام اشتراکی» نو و تجربی

ایران تئاتر- حسن پارسائی :در  نمایش‌های "شورایی" که مبتکر آن" آگوستو بوآل "  بوده ،  روند شکل‌گیری نمایش و حتی انتخاب مکان اجرای آن اساساً به مشورت گذاشته می‌شود .

نقد نمایش پری نوشته خیرالله تقیانی پور با کارگردانی امیر غفارمنش

کمدی تراژدی که نگاهش به امروز است
نقد نمایش پری نوشته خیرالله تقیانی پور با کارگردانی امیر غفارمنش

کمدی تراژدی که نگاهش به امروز است

سیدعلی تدین صدوق:  نمایش پری نوشته خیراله تقیانی پور که دو سه سال قبل به وسیله خود او کارگردانی شده بود که با تسلط بر مفاهیم زیر متن و شیوه کارگردانی خاص ونگاه مخصوص ...

نقد فرمالیستی بر نمایش کچلو با طراحی و کارگردانی رضا کشاورز

استقلال و فردیت یافتن نوجوانان
نقد فرمالیستی بر نمایش کچلو با طراحی و کارگردانی رضا کشاورز

استقلال و فردیت یافتن نوجوانان

رضا آشفته: کچلو برگرفته از افسانۀ حسن‌کچل است که به شیوه تلفیقی نمایش‌های ایرانی و پانتومیم اجراشده است. به عبارت بهتر این نمایش بر آن است که به موضوعی بپردازد که ...

بررسی نمایش هزار و یک مکر به نویسندگی  شهناز  روستائی و کارگردانی  برکه فروتن

کمدی زنانه پوشی  و زن نمائی مردان
بررسی نمایش هزار و یک مکر به نویسندگی شهناز روستائی و کارگردانی برکه فروتن

کمدی زنانه پوشی و زن نمائی مردان

حسن پارسائی:عناصر موضوعی نمایش " سیاه بازی " یا " تخت حوضی" که عملأ بخشی ازعوامل مؤثر در شکل دهی ساختاری آن به شمار می آیند، بسیارمتنوع اند وشامل اغلب داده ها وداشته ...

نقد نمایش « ژاندارک در آتش» به نویسندگی  محمد رحمانیان و کارگردانی مهسا گنجی

 سایه  تراژیک  مرگ  بر معصومیت زندگی
نقد نمایش « ژاندارک در آتش» به نویسندگی محمد رحمانیان و کارگردانی مهسا گنجی

 سایه  تراژیک  مرگ  بر معصومیت زندگی

حسن پارسایی: متن نمایشی و نیز هرگونه متن داستانی باید الزاماً برآیند شرایط اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی جامعه‌ای باشد  که  نویسنده  در آن زندگی می‌کند،زیرا میزان شناخت ...

بررسی نمایش«هنرور» ، به نویسندگی مهدی اسدزاده و کارگردانی  عرفان ابراهیمی

یک منودرام زیبا و جذاب
بررسی نمایش«هنرور» ، به نویسندگی مهدی اسدزاده و کارگردانی عرفان ابراهیمی

یک منودرام زیبا و جذاب

حسن پارسایی:نمایش‌های  تک پرسوناژی و تک‌پرده‌ای علاوه  بر به صحنه رفتن عمومی،این ویژگی را هم دارند که کارگاهی آموزشی هم تلقی شوند و در کارگاه‌ها برای آموزش ...

بررسی نمایش «بهشت با طعم چای تلخ » به نویسندگی و کارگردانی خسرو امیری

  گزارشی نمایشی از یک وضعیت
بررسی نمایش «بهشت با طعم چای تلخ » به نویسندگی و کارگردانی خسرو امیری

  گزارشی نمایشی از یک وضعیت

حسن پارسایی: نگاه سطحی و معمولی به رویدادها و سپس کمک گیری از یک طراحی کلی وصرفأ موضوعی ،برای چیدمان و کنارهم گذاشتن حوادث، سرانجام نارسائی هاوضعف های خود راآشکار می ...