از تاریخ
 تا تاریخ
 
رویکرد نوین به اسطوره ها در تئاتر

رویکرد نوین به اسطوره ها در تئاتر

اسطوره ای که امروزه خوانده می شود، اساساً با قرائت و یا خوانشی دیگر بررسی می شود و بعید به نظر می رسد که تنها دروس اخلاقی، معنویات و یا جنبه های متافیزیکی متون و... ...

هرمنوتیک‌ اجرای‌ متون‌ نمایش

هرمنوتیک‌ اجرای‌ متون‌ نمایش

. درمقاله ای که پیش رو دارید سعی شده است هرمنوتیک اجرای نمایش شرح داده شود. سپس یکی از ماندگارترین سبکهای اجرایی تئاتر در دو قرن پیشین از دیدگاه هنرمندان خاص چند دهه ...

گهواره در سنگر

گهواره در سنگر

مقاله حاضر در دو فصل و به طور اجمالی چند دیدگاه راجع به وجود زن و وضعیت زن در جامعه ی جهانی را در دید می آورد و سپس به این وقوله می پردازد که زن در تاریخ ادبیات دراماتیک ...

خدایگان و بنده در تئاتر ژان ژنه

خدایگان و بنده در تئاتر ژان ژنه

بحث امشب‌مان، بحث رابطه‌ی خدایگان و بنده در تئاتر ژان ژنه است، یعنی فقط با نمایشنامه‌های او کار خواهیم داشت، نه با رمان‌هایش، نه با شعرهایش، و نه با مقاله‌های ...

نگاهى به جهان نمایشنامه نویسى برتولت برشت

نگاهى به جهان نمایشنامه نویسى برتولت برشت

پس از اولین اجراى نمایشنامه «آواى طبل ها در شب» در ۲۹ سپتامبر ۱۹۲۲ در تئاتر محفلى شهر مونیخ منتقد با نفوذ هربرت ارینگ که هیجان زده شده بود نوشت: «نویسنده بیست و چهار ...