از تاریخ
 تا تاریخ
 
14 نمایش مذهبی ویژه محرم مجوز گرفتند

14 نمایش مذهبی ویژه محرم مجوز گرفتند

شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی تعداد نمایش‌های مذهبی که برای اجرا در مهر و آبان ۱۳۹۴(ماه محرم) مجوز گرفته‌اند را ۱۲ اجرای صحنه‌ای و ۲ نمایشنامه ...