از تاریخ
 تا تاریخ
 
نقد و نظری بر نمایش «لافکادیو» به کارگردانی احمد تیموری

روایت عموشلبی از شیری که جواب گلوله را با گلوله داد
نقد و نظری بر نمایش «لافکادیو» به کارگردانی احمد تیموری

روایت عموشلبی از شیری که جواب گلوله را با گلوله داد

احمدرضا حجارزاده: تئاترهای کودک و نوجوان اغلب با مشخصه‌های شادی‌آفرینی و پیام اخلاقی و آموزشی برای مخاطب خاص خود شناخته می‌شدند اما به نظر می‌رسد طی چند سال ...

نگاهی به نمایش «ناگفته‌های هشت سال زنانگی» اجراشده در جشنواره استان تهران

روایتی از رنج و فداکاری زنان در سال‌های جنگ
نگاهی به نمایش «ناگفته‌های هشت سال زنانگی» اجراشده در جشنواره استان تهران

روایتی از رنج و فداکاری زنان در سال‌های جنگ

سید جواد روشن: معمولاً روایت‌های سال‌های جنگ تحمیلی را از نگاه مردان خوانده و شنیده‌ایم و جنگ را بیشتر رویدادی مردانه می‌دانیم ولی نمی‌توان حضور مهم و ...

نگاهی به نمایش «پهلوان قلیچ» اجراشده در جشنواره تئاتر استان تهران

بیان مفاهیم فلسفی- اجتماعی  با زبان کمدی
نگاهی به نمایش «پهلوان قلیچ» اجراشده در جشنواره تئاتر استان تهران

بیان مفاهیم فلسفی- اجتماعی با زبان کمدی

سید جواد روشن: نمایش «پهلوان قلیچ» نوشته رضا محمدیان و سوگل تاجیک و به کارگردانی رضا محمدیان از پیشوا در سومین روز از بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استان تهران ...