از تاریخ
 تا تاریخ
 
نمایش شاد و موزیکال «روزی روزگاری شلمرود» در فرهنگسرای ابن‌سینا

وقتی حسنی پدربزرگ می‌شود!
نمایش شاد و موزیکال «روزی روزگاری شلمرود» در فرهنگسرای ابن‌سینا

وقتی حسنی پدربزرگ می‌شود!

نمایش موزیکال «روزی روزگاری شلمرود» که از ۲۰ بهمن همه‌روزه به‌جز روزهای شنبه ساعت ۱۹ به روی صحنه رفته بود تا ۲۰ اسفند در فرهنگسرای ابن‌سینا به اجرای خود ادامه خواهد ...