از تاریخ
 تا تاریخ
 
نگاهی به دو نمایش «اندر حکایت بلدیه اصفهان» و «کابوس‌های مرد مشکوک»

نمایش ایرانی، آن‌چنان که نباید یا باید باشد
نگاهی به دو نمایش «اندر حکایت بلدیه اصفهان» و «کابوس‌های مرد مشکوک»

نمایش ایرانی، آن‌چنان که نباید یا باید باشد

جذابیت نمایش «اندر حکایت بلدیه اصفهان» نه بخاطر سندیت شبه‌تاریخی آن است و نه برای درام تحمیلی و بدون کارکرد آن، بلکه «تماشایی» بودن آن به صرف نمایش و اجرای همان ...

نگاهی به نمایش «کابوس‌هایی در مضرات دخانیات» به کارگردانی افسانه زمانی

خانم‌ها... و همان‌طور که متداول است... آقایان...
نگاهی به نمایش «کابوس‌هایی در مضرات دخانیات» به کارگردانی افسانه زمانی

خانم‌ها... و همان‌طور که متداول است... آقایان...

بازیگر نمایش‌های مونولوگی و دیگر آثاری از این دست، باید از آن‌چنان قابلیت‌های ویژه‌ای برخوردار باشد که بتواند مخاطب را در مدت ۴۰ تا ۴۵ دقیقه یا حتی اجرایی با زمان ...